Monika Jelínková

Všichni se tu ze všech situací a od všech jiných lidí učíme a hlavně se učíme sami od sebe. Pojďme svoji vlastní cestou a respektujme sebe jako originál. Protože nejdůležitějším a nejzodpovědnějším učitelem by měl člověk být sám sobě.

POTKAT SE...

Moje nabídka:

Monika Jelínková

JAK SE VIDÍM


Jmenuji se Monika Jelínková. Miluji své tři fascinující muže (z nichž dva jsou děti), důležití jsou pro mě přátelé, rodina a příroda. Následuji lehkost, volnost a svobodu.

Mám ráda lidi, jsou mi blízcí a nesmírně ráda naslouchám jejich příběhům. Hledám v každém příběhu nádherné křižovatky, podle kterých společně určujeme i nový směr. Málokdy je jen jedno řešení, na křižovatce není jen jedna možnost. Pokud se některé směry zdají být obtížné či nesnadné, je dobré podívat se na větší úsek, jelikož často platí pořekadlo, že do pekla je cestička přímá. A co se jednou nepovedlo, může mít příště obrovský úspěch.

Nejsem plánovací typ, budoucnost vnímám jako fenomén, který se neustále přetváří podle toho, jak lidé volí a jak se chovají. Pracuji s tím, co se děje teď, jak to prožíváme, co to s námi dělá a jaké máme v danou chvíli možnosti. Věřím, že vše se nám děje přesně tak, jak má. Všechny situace, události i lidé nám vstupují do života ve správný čas, abychom si něco uvědomili, pochopili, poznali, naučili a posunuli se dál. Někdy i opustili. Lidé by se obecně měli naučit více odcházet.

Jsem přesvědčena, že každý, kdo pro sebe hledá příležitosti, je i nachází. Buďme pány svého příběhu, aktivujme vlastní talenty, využijme mnohé z možností a procházejme svá poučení.

Ráda se o své zkušenosti a prožitky podělím.

Životopis

SOUČASNOST


Konzultantka, lektorka a supervizorka:

Centrum podpory transformace, o.p.s.

Konzultantka a lektorka:

zařízení poskytující sociální služby zřizované Zlínským krajem

Lektorka:

Diecézní charita Brno

EDUCO, s.r.o.

Supervizorka:

různí poskytovatelé sociálních služeb napříč ČR

Koordinátorka přípravy metodického pokynu Násilí v sociálních službách:

MPSV ČR

A další individuální zakázky.....


KLÍČOVÁ KVALIFIKACE


Supervízia v pomáhajúcich profesiách:

Asociácia supervizorov a sociálnych poradcov (ASSP), Bratislava

240 hodinový akreditovaný supervizní výcvik

Úvod do supervize v pomáhajících profesích:

Hestia, o.s., Praha

24 hodinový akreditovaný vzdělávací program zaměřený na práci intervizora (vnitřní supervize)

Systemický přístup v práci s krizí (Krizová intervence):

GAUDIA Brno

120 hodinový akreditovaný výcvik


VZDĚLÁNÍ

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Speciální pedagogika ve studijním oboru Speciální pedagogika

Masarykova univerzita v Brně


Vyšší odborné vzdělání v oboru Pedagogika specifických činností ve volném čase, studijní zaměření Speciální pedagogika

Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl


Rozlišovat, odlišovat, vybírat, tvořit a užitečně jednat.