Supervize

INDIVIDUÁLNÍ, SKUPINOVÉ, TÝMOVÉ I PŘÍPADOVÉ

Při supervizích poskytuji náhled na "složité" situace, do kterých se člověk dostává. Pomocí supervize se rozhlédneme po situaci v širším kontextu a hledáme vlastní zdroje a cestu k řešení - potenciál, možnosti a schopnosti v každém z nás. Pomáhám lidem k většímu porozumění, přijetí a respektu k jedinečnosti každého z nás. Podstaté je také vzájemné sdílení zkušeností, zastavení se, posilování kolektivu, týmové práce, spolupráce a vzájemné pomoci.Moje nabídka

 

Konzultace

PŘI ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ I PRO BĚŽNÁ KAŽDODENNÍ ROZHODOVÁNÍ


Při konzultacích podporuji a posiluji zdravé zhodnocení situace. Většina lidí o všem jen přemýšlí nebo mluví. Prakticky vše vyzkoušet je daleko užitečnější přístup. Každou situaci můžeme podpořit svojí jedinečností, ustupujme ale tam, kde máme pocit marnosti a plýtvání. Jelikož pokud vše přichází do prožitku dřiny, energie se kalí a síly chybí.

Krizová intervence

KDYŽ NEVÍME, KUDY KAM


Při krizové pomoci se zaměřuji na řešení aktuální situace, ve které se člověk nachází. Snažím se podpořit vlastní kompetence. Rozpaky nebo rozepře vnímám jako příležitosná poučení. To ale neznamená, že je musíme několikrát opakovat. Stačí, aby proběhla jen jednou. Štěstí máme v sobě, je to vnitřní stav, který nám nemůže nikdo vzít.

Rozlišovat, odlišovat, vybírat, tvořit a užitečně jednat.